Smoltek AB

Smoltek Nanotech Holding AB utvecklar och säljer lösningar inom nanoteknik som kan komma att revolutionera teknikbranschen och hela samhället. Vi har varit med deras resa från när de behövde formulera vad de kommer att betyda för att bli intressanta för marknadens aktörer till att de nu är noterade på aktielistan Spot Light